Planning
CJ CENTER - tidningsproduktion

CJ Center står för produktionen av många kända infotidningar i Finland. Vi sköter de redaktionella och grafiska uppgifterna kring framställningen av t.ex. kund- och medlemstidningar.

Visste du att vi producerar tidningen gratis för de flesta föreningar och organisationer?

Tidningen finansieras helt med annonsintäkter. Gäller dock ej företag, men kontakta oss för närmare information!

CJ Center står för produktionen av bl.a. följande tidningar och tidskrifter:

Röda Korset, SFP-Österbotten, Föreningstidningen, Penionärstidningen, Svenska Yrkesinstitutet, Mellersta Österbottens Yrkeshögskola, Ålands Yrkeshögskola, Evangeliska Folkhögskolan i Östebotten, Västra Nylands folkhögskola, Yrkeshögskolan SydVäst, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby...

 
Kontakta oss!

Jonny Åstrand

Telefon 0500 924528

E-post cjcenter@malax.fi

Christer Åbonde

Telefon 050 4019205