JONNYS FÖRSÄLJNINGSTJÄNST - annonsförsäljning

Jonnys Försäljningstjänst fungerar som annonsförsäljare och -förmedlare för ett stort antal tidnigar i Finland.


Som annonsör drar du nytta av vår position som spindeln i nätet - vi har all information om spaltbredder och tryckmetoder, deadlines etc. och du når enkelt många tidningar med en enda kontakt. Dessutom påminner vi dig som annonsör om du glömt en bokning du gjort tidigare.

 
Tidningen God Tid

God Tid

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen Kyrkpressen

Kyrkpressen

Kristen debatt och kulturtidning

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen Folkhälsan

Tidningen Folkhälsan

Allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen ÖP

ÖP

Österbottniska posten

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen Vi Hörs

Vi Hörs

Svenska hörselförbundets medlemstidskrift

Information om tidningen här.
Tidningen Kommun Info

Malaxblade

Malax kommuns informationstidning

Se senaste numret för mer info här.
Tidningen Pohjalainen Yrittäjä

Pohjalainen Yrittäjä

Företagartidning

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen Resonans

Resonans

Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemstidning

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen Finlands kommuntidning

Finlands kommuntidning

 

Annonsuppgifter hittar du här.
City & Archipelago News

City & Archipelago News

Åbolands Nyheter & Nylands Nyheter

Ladda ner tidningens mediekort här.
Sportpressen

Sportpressen

Tidningen för Finlandssvensk idrott

Ladda ner tidningens mediekort här.
Tidningen Hembygden

Hembygden

Språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet

Tidningens hemsida.